vineri, 16 septembrie 2011

Bucurie şi felicitări


Misiunea Religioasă Catolică CARITAS MOLDOVA 
Renovarea grădiniţei de copii şi a centrului medical din Obileni – un proiect pentru reabilitarea infrastructurii sociale din zonele afectate de inundaţiile din vara anului trecut.
Misiunea Religioasă Catolică Caritas Moldova, după ce  anul trecut au fost acordate în mod operativ ajutoare umanitare locuitorilor din satele inundate din raionul Hînceşti (cereale furajere, mobilă, obiecte electrocasnice etc.), a contribuit şi la reabilitarea infrastructurii sociale din această zonă, implementînd cu succes proiectul “Renovarea grădiniţei de copii şi a centrului medical din Obileni”, susţinut financiar de Guvernul Republicii Federale Germania prin intermediul organizaţiei Caritas Germania. În cadrul acestui proiect, Misiunea Caritas Moldova a renovat capital clădirea masivă cu două etaje a grădiniţei de copii din Obileni, unde a fost dislocat şi centrul medical din localitate care rămăsese fără local.
În vara anului trecut, cînd au venit apele şi au inundat satul Obileni, clădirea centrului medical, aflîndu-se în zona de jos a localităţii, a fost grav deteriorată, satul rămînînd fără  local pentru  asistenţă medicală.
Studiindu-se situaţia, s-a constatat că centrul medical ar putea fi reamplasat în clădirea încăpătoare a grădiniţei de copii care, în mare parte, era nefolosită, deoarece numărul copiilor din sat a scăzut cu mult în ultimii ani. Însă această clădire necesita o reparaţie capitală, iar Primăria nu dispunea de banii necesari. Cînd s-au făcut calculele, s-a constatat că este necesară o sumă impunătoare, deoarece era nevoie, în primul rînd, să fie schimbat acoperişul.
Caritas Moldova a început cu elaborarea proiectului de reparaţie, pentru schimbarea în întregime a acoperişului, proiect coordonat şi aprobat la oficiul arhitecţilor. Au urmat lucrările de renovare a clădirii: au fost schimbate ferestrele, uşile, sistemul de încălzire, linoleumul; s-au instalat WC-uri moderne (cîte 3-4 la fiecare grupă de copii), cu sală de baie alăturată (duş) şi lavoare (cîte 5-6 pentru fiecare sală aparte).
Pereţii şi tavanul au fost tencuiţi din nou şi vopsiţi în culori pastelate foarte frumoase. Acum această clădire arată ca o bijuterie, ce încîntă inimile şi bucură ochişorii micilor beneficiari – drăgălaşii copii din satul Obileni.
Fiind mult spaţiu liber, în acest local a fost amplasat şi centrul medical cu cabinete pentru medic şi asistente medicale, pentru examinarea pacienţilor şi pentru proceduri fizioterapeutice etc.
Inaugurarea oficială a grădiniţei de copii şi a centrului medical din satul Obileni a început cu sfinţirea clădirii de către părintele Mihail Barbălat, preotul bisericii,"Acoperămîntul Maicii Domnului",  din sat. Apoi părintele Ştefan Socaciu, preot catolic, a citit rugăciuni de binecuvîntare. Părintele Ştefan l-a rugat pe bunul Dumnezeu pentru prosperarea şi bunăstarea satului Obileni, pentru  binecuvîntarea şi ocrotirea de orice rău a tuturor, îndeosebi a copiilor din această grădiniţă, a părinţilor şi a educatorilor; pentru medici şi pentru vindecarea bolnavilor.
Părintele Ştefan s-a rugat lui Dumnezeu ca în această grădiniţă copiii să aibă parte de o educaţie bună, creştină; pentru medici, ca să vindece cu dragoste orice bolnav, inclusiv pe cei săraci şi abandonaţi.
Excelenţa Sa Dr. Berthold Johannes, Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, fiind prezent la festivitate, a fost încîntat de această armonie şi frăţie creştină între un preot ortodox şi unul catolic, spunînd că asta este foarte frumos, este foarte important şi este o mare realizare.
Excelenţa Sa Ambasadorul Germaniei a spus cu bucurie: “Apreciez acest proiect care a fost posibil datorită ajutorului acordat de Guvernul Germaniei şi datorită activităţii Misiunii Caritas Moldova. Astăzi, cu toţii ne bucurăm împreună de finalizarea lui. Importantă este colaborarea efectivă dintre Caritas şi instituţiile de stat. Astfel s-a putut realiza ceva frumos şi durabil”.
Apoi, Excelenţa Sa a mulţumit lui Dumnezeu pentru toţi cei care au colaborat şi a spus  rugăciunea “Tatăl nostru”, fapt aplaudat îndelung de cei prezenţi. A fost un moment, într-adevăr, înălţător şi emoţionant, fiind un exemplu de credinţă pentru oamenii satului.
Dna Otilia Sîrbu, directorul Misiunii Caritas Moldova, i-a felicitat pe beneficiari cu ocazia deschiderii festive a acestor două instituţii importante pentru infrastructura satului Obileni, apreciind înalt colaborarea tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect, menţionînd: “Caritas Moldova este o organizaţie religioasă din cadrul Bisericii Romano-Catolice din Republica Moldova şi vreau să subliniez ca acest proiect este un act de credinţă, căci a fost posibil de realizat anume datorită binefacerii multor persoane credincioase.
Renovarea acestei clădiri este un dar creştin din partea noastră, realizat cu multă dragoste pentru dumneavoastră. Va doresc să vă folosiţi cu bucurie de această clădire şi vă îndemn să mergeţi la Biserica din sat ca să mulţumiţi lui Dumnezeu şi să vă rugaţi pentru binefăcătorii din Germania care au donat bani pentru acest proiect”.
La rîndul său, dl Grigore Cobzac, preşedintele raionului Hînceşti, a mulţumit Misiunii Religioase Catolice Caritas Moldova pentru realizarea acestui proiect şi îndeosebi poporului german pentru suma de bani acordată satului Obileni, îndemnînd, totodată, sătenii ca, atunci cînd va fi nevoie, să ia parte la munca de voluntariat pentru amenajarea teritoriului.
Dl Alexei Dimitriu, primarul satului Obileni, a spus: “Vă mulţumim pentru acest dar minunat! Acum primim această clădire reparată şi în continuare noi rămînem stăpîni aici şi, deci, să ne comportăm ca nişte gospodari, să păstrăm această clădire frumos reparată şi să ajutăm, fiecare cît poate, la înzestrarea ei!”.
Cuvinte de mulţumire şi de apreciere au rostit: dna Valentina Tonu, şefa secţiei raionale de învăţămînt Hînceşti, dl Grigore Slonovschi, medicul de la centrul medical din sat, dna Aliona Andros, şefa grădiniţei de copii.
Serbarea a continuat cu un concert prezentat de beneficiarii principali ai clădirii – cei mai mici locuitori ai satului Obileni. Copilaşii, îmbrăcaţi de sărbătoare, îndemnaţi de educatoarea lor, s-au urcat pe scările grădiniţei renovate şi au cîntat în cor cîntece de bucurie în faţa oaspeţilor şi a sătenilor. Cu voci dulci şi duioase, ei au mulţumit donatorilor şi celor care au lucrat la renovarea clădirii, cîntînd:

“Haideţi să cîntăm:
 Ce frumoasă-i viaţa 
Şi să spunem tuturor:
“Bună dimineaţa!”;
“Azi e sărbătoarea tuturor,
Soarele să strălucească  
Plaiul să-nflorească!..”;
“Viaţa-i plină de bucurii  
Să ne bucurăm, copii…”.

                                                              


vineri, 26 august 2011

Satul Obileni


.                                                                                                                        Sunt baştini mai frumoase,        
                                                                                                                         Parcă sunt din carte.                 
                                                                                                                         Toate cu a lor nume,                  
                                                                                                                         Dar ele-mi sunt străine.             
                                                                                                                         A mea poate-i săracă,               
                                                                                                                         Săraci mi-au fost străbunii-      
                                                                                                                         Sărac voi fi şi eu,                     
                                                                                                                         Dar niciodată-n viaţă                
                                                                                                                         Nu-mi voi schimba sămânţa     
                                                                                                                         Din care am crescut.                
                                                                     

  

          Bine aţi venit în Obileni!

          Un sat de care probabil mulţi nici nu aţi auzit până în vara anului 2010, când într-o seară obişnuită, televizorul sau monitorul v-a aruncat vestea că acest sat a avut de suferit în urma inundaţiilor. Chiar dacă a fost aşa, noi - cei ce locuim în acest sat - am reuşit să trecem cu bine peste probleme şi acum ne putem mândri cu vatra noastră şi zicem cu bucurie: Avem cu ce!  
     Satul Obileni este situat în partea centrală a Basarabiei, pe o colină din lunca Prutului, la 3 km de râul Prut. Localitatea este centru de comună din raionul Hânceşti, situată la o distanţa de 47 km de centru raional, la o distanţa de 87 km de Chişinău. În apropierea satului se află punctul vamal Leuşeni.
   Deoarece biserica e unul dintre cele mai frumoase şi mai impunătoare edificii din zonă, voi expune istoria ei: În 1919 creştinul Dimitriu Ilie a găsit o comoară cu galbeni, împreună cu creştinii din sat Andros Vasile, Veleşcu Dimitrii, Ţîrdea Petru şi au hotărât să construiască,cu aceşti bani,o sfântă biserică. Construcţia bisericii a durat până în 1929.  Lunga durată a construcţiei deosebitei zidiri, a fost cauzată de anevoioasa aprovizionare cu materiale de construcţie şi finisaj, cum a fost piatra şi varul. Aceste materiale se aduceau de prin părţile Chişinăului, cu carul cu boi, de la o depărtare de aproximativ 100 km. Biserica este construită din piatră, în formă de cruce, de arhitecţi aduşi din Italia.
    În 1930 lăcaşul a fost sfinţit de Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Chiril, Mitropolitul Basarabiei şi al Hotinului. În anul 1991, după o restaurare totală, pereţii bisericii s-au îmbogăţit cu icoane preţioase din Econostas. Una din ele este Acoperămîntul Maicii Domnului. Biserica cu hramul “Acoperământul Maicii Domnului” este unul dintre edificiile creştine din Basarabia, ce a rezistat politicii comuniste de distrugere a oricărei urme de credinţă implantată în sufletele oamenilor.
     Satul mai posedă şi multe locuri ce prin pitorescul lor, atrag privirea vizitatorilor curioşi: Vatra veche a Dilarului -  reprezintă vechea aşezare a satului; Mioveni - este o regiune de hârtop în afara satului; Iridachi - reprezintă ruinele conacului unui boier ce a locuit prin parţile noastre; Ponor - este priveliştea colinei pe care este amplasat satul; Ruptura - este o regiune ce s-a format în urma alunecarilor de teren; Badrad - este regiunea unde toţi satenii merg sa se relaxeze când au timp liber; care merită să fie vizitate. Se laudă satul nostru si cu  un monument istoric numit „Movila Turcului”, care reprezintă o serie de morminte din perioada de trecere de la Epoca de piatră la cea de bronz. Diametrul movilei este de 50 m,iar înalţimea de 20 m. Pe timpuri, acolo era un punct de semnalizare, de unde oştenii avertizau populaţia în caz de năvălire a duşmanilor. Dacă sunteţi în drum spre România, pe traseul Iaşi-Chişinău(şoseaua Balcani), în apropierea punctului vamal viraţi la dreapta dacă mergeţi spre România şi viraţi la stânga în caz că veniţi din sens opus -  5km spre nord. Nu veţi regreta Aventura, chiar aţi putea să vă molipsiţi de ospitaliatatea scumpului nostru colţ de ţară.
       Pentru fiecare dintre noi,locul unde s-a născut este cel mai drag. Meleagul unde a copilărit sunt amintirle lui, năzbâtiile şi toate năzdrăvăniile. Afirmaţia „Înfloreşte acolo unde te-ai  născut”, este un model de urmat pentru fiecare dintre noi. Acolo unde cineva se gândeste la tine, acolo este locul tău, exact asta semnifică pentru mine satul Obileni.Acasă e locul unde îţi e inima,
Acolo unde oamenii nu te lasă să cazi - e acasă.
Acasă e locul unde îţi e mintea,
Acolo unde fiecare lucru spune ceva - e acasă.
Acasă e locul unde îţi e pacea,
Acolo unde chiar şi cel mai rău necaz 
te lasă în pace pâna dimineaţă - e acasa.
Acasă e locul unde îţi e zâmbetul,
Acolo unde te trezeşti zâmbind - e acasâ.
Acasâ nu se cumpără,
Acasă nu se uită,
Acasa nu se schimbă 
Acasa nu se mută,
DOR DE CASA...